תכונות – HTML

html

תכונות – HTML לאלמנטים בHTML יכולות להיות תכונות והן מספקות עליו מידע נוסף. התכונות תמיד יצוינו בתגית ההתחלה ולכל תכונה [...]