הקדמה ל HTML

html

מה זה HTML? HTML היא שפה המתארת דפי אינטרנט המשמעות של ראשי התיבות HTML היא – Hyper Text Markup Language [...]