תוכן בסיסי וטבלאות – HTML

html

פסקאות פסקאות בHTML מוגדרות בעזרת התגית <p> <p>זו פסקה</p> <p>זו פסקה נוספת</p>   קישורים קישורים בHTML מוגדרים בעזרת התגית <a> [...]