כותרות והערות – HTML

html

כותרת של עמוד – HTML הכותרת של העמוד מופיעה בסרגל של הדפדפן ברובם הוא מופיע על הלשונית, וכשהחלון ממוזער בשורת [...]