HTML – רשימות (וכמה מילים על תפריטים)

html

בHTML ישנם 3 סוגים של רשימות: רשימות לא מסודרות רשימות מסודרות רשימת הגדרות זו אגב רשימה לא מסודרת. אנחנו נעבור [...]